พิธีทอดกฐินสามัคคี ปี 2564 ณ วัดไทยสารนาถ

พิธีทอดกฐินสามัคคี ปี 2564 ณ วัดไทยสารนาถ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 706 view

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2564 คณะสถานเอกอัครราชทูตฯ นำโดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคณะสถานกงสุลใหญ่ในอินเดียทั้งสามแห่งได้ร่วมทำพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตตรประเทศ เพือสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะพระภิกษุและนักเรียนไทยที่ศึกษาต่อ ณ เมืองพาราณสี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ