พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2564

| 281 view
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในกรุงนิวเดลีและข้าราชการเข้าร่วมด้วย
 
การจัดพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา 11.00 น. เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมวางพวงมาลา และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น ข้าราชการและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ