พิธีปิดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48

พิธีปิดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 พ.ย. 2565

| 17 view

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและคณะผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าวเข้าร่วมด้วย

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2565 โดยมีสถาบัน Sushma Swaraj Institute of Foreign Service กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเป็นเจ้าภาพ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ