รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (1 อัตรา)

รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง (1 อัตรา)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 552 view

เอกสารประกอบ

Announcement_Vacancy_for_Political_and_Economic_Assistant.pdf