ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯรวมถึงงานดูแลรักษาอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯรวมถึงงานดูแลรักษาอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 771 view

เอกสารประกอบ

ดูแลความสะอาด.pdf