รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2566

| 342 view

เอกสารประกอบ

2_Announcement_Written_Exam.pdf