รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการสารนิเทศ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการสารนิเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2566

| 343 view

เอกสารประกอบ

Announce-Interview.pdf