การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2566

| 159 view

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดย น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน พร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่วนราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว ได้เข้าร่วมพิธี ซึ่งประกอบด้วย การวางพวงมาลาถวายราชสักการะ กล่าวสดุดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ