สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2567

| 177 view

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดย น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้นำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และส่วนราชการในกรุงนิวเดลีและครอบครัวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร

ในโอกาสมหามงคลนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอเชิญชวนชาวไทยในอินเดียร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/coronation-day-2024 

 

S__28966997 S__28966999   S__28967000   S__28967001   S__28967002   S__28967003   S__28967004   S__28967005