การจัด Media Briefing แสดงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย

การจัด Media Briefing แสดงความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2565

| 343 view

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงนิวเดลี จัดการบรรยายสรุป (Media Briefing) “Welcome Back to Thailand with Amazing New Chapters” ให้กับสื่อมวลชนอินเดีย เพื่อให้ข้อมูลความพร้อมของไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอินเดีย ซึ่งสอดคล้องกับบริบทปัจจุบันที่ทั้งสองประเทศได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ไทย-อินเดีย รวมทั้ง
การประกาศยกเลิกการระงับการบินเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศของอินเดีย ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้กล่าวถึงภาพรวมของนโยบายของไทยในการเปิดประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสำคัญของการท่องเที่ยวต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย ขณะที่รองผู้ว่าการ ททท. ฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกใต้ ได้กล่าวถึงนโยบายการท่องเที่ยวของไทยภายใต้แนวคิ Amazing New Chapters และแนวทางการส่งเสริมตลาดอินเดีย นอกจากนั้นผู้แทนจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมโรงแรมไทย (THA) และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้ร่วมบรรยายสรุปด้วย ซึ่งภายหลังงานดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ และ ททท. ได้จัดงานเลี้ยงรับรองสื่อมวลชน ภายใต้แนวคิด “Thai Street Food” เพื่อแสดงถึงความหลากหลายและเสน่ห์ของอาหารไทยในอีกมิติหนึ่ง

งานดังกล่าวถือเป็นการเปิดศักราชการฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดียในปีนี้ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่ใกล้ชิดและความสัมพันธ์ไทย-อินเดียในภาพรวมที่แน่นแฟ้นและยั่งยืนต่อไป

 

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ