สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567) (5th Namaste Thailand Festival 2024 EP.2) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567) (5th Namaste Thailand Festival 2024 EP.2) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2567

| 86 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567) (5th Namaste Thailand Festival 2024 EP.2) ณ ลานอเนกประสงค์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567 ระหว่างเวลา 11.00-20.00 น. โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานเปิดงาน ธีมหลักของงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง และในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวอินเดียและชาวต่างชาติที่พำนักในกรุงนิวเดลี การจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2,200 คน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จำลองกิจกรรมการเฉลิมฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของไทย ได้แก่ (1) การสรงน้ำพระและการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  (2) การก่อพระเจดีย์ทราย (3) การรำวงแบบไทย (4) เกมส์การละเล่นแบบไทย ๆ ได้แก่ มอญซ่อนผ้า (5) Workshop การร้อยพวงมาลัยและตุงไส้หมูหรือพวงมโหตร (6) การละเล่นสาดน้ำ (7) นวดไทย (8) การฉายละครสั้นเรื่องผัดไทย: สูตรลับลิขิตฝัน และ (9) การจำหน่ายอาหารไทยโดยร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียง 12 แห่ง

การจัดงานเทศกาลไทยในครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทต่าง ๆ ทั้งของไทยและอินเดีย ได้แก่ บริษัท SCG International India บริษัท Global Power Synergy Corporation บริษัท Fortune Parts Industry และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดงานเทศกาลไทยในกรุงนิวเดลีบรรลุผลสำเร็จในการนำเสนอวัฒนธรรมและประเพณีวันสงกรานต์ อีกทั้งยังสอดรับกับข้อริเริ่มของรัฐบาลในการยกระดับเทศกาลสงกรานต์สู่ "Maha Songkran World Water Festival” ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศเป็นเวลา 21 วัน เพื่อรักษาและต่อยอดมรดกอันทรงคุณค่าของประเพณีสงกรานต์ไทย รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และค่านิยมอันดีงามของประเทศ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม

  S__4677797_0   S__4677795_0   S__4677794_0   S__4677793_0   S__4677789_0   S__4677790_0   S__4677791_0      408A2A6A-A415-4928-832C-0433F707FB95   S__4677785_0   S__4677787_0   S__4677788_0  

S__4677798_0 S__4677799_0   S__4677800_0   S__4677801_0   S__4677805_0   S__4677804_0   S__4677803_0   S__4677802_0   S__4677806_0   S__4677808_0   S__4677809_0