เอกอัครราชทูตบุรุนดีเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

เอกอัครราชทูตบุรุนดีเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2567

| 120 view

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้พบหารือกับพลจัตวา Aloys Bizindavyi เอกอัครราชทูตบุรุนดีประจำอินเดีย โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-บุรุนดี รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความความสัมพันธ์ โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการด้านสาธารณสุข การเกษตร และการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ