เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury Roadshow

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Amazing Thailand Luxury Roadshow

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ส.ค. 2566

| 260 view

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานเปิดงาน Amazing Thailand Luxury Roadshow to India and Networking Reception ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวเดลี ที่โรงแรม Leela Palace โดยในงานดังกล่าวมีผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวของไทยเข้าร่วมจำนวน 13 ราย และมีตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวของอินเดียเข้าร่วมประมาณ 60 ราย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวอินเดียที่มีต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยในภาพรวมในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปี 2565 มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยเกือบ 1 ล้านคน เป็นอันดับ 2 จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้าไทย และในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 นักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 9 แสนคน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำถึงความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวของไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่าง ๆ และทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง การท่องเที่ยวแบบหรูหราก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวไทยที่มีบริการที่ได้มาตรฐานระดับโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ