เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Food Safety and Standards Authority of India

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Food Safety and Standards Authority of India

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 มิ.ย. 2567

| 225 view

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าเยี่ยมคารวะ นาย G. Kamala Vardhana Rao ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ควบคุมความปลอดภัยและออกใบอนุญาตมาตรฐานสินค้าอาหารและการจำหน่ายทั้งในประเทศและผลิตภัณฑ์นำเข้าจาก ตปท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ