เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับคณะสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับคณะสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2565

| 45 view

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับนางฐิติพร จิระสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48 ที่กรุงนิวเดลี

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และได้หารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือกับฝ่ายอินเดียในด้านการฝึกอบรมนักการทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ