เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ย. 2565

| 24 view

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ต้อนรับ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ ซึ่งเดินทางเข้าร่วมงาน FICCI Higher Education Summit ครั้งที่ 17

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถาบันการศึกษาของอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ