เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยี่ยมชมบริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี อินเดีย (FPI Auto Parts อินเดีย)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยี่ยมชมบริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี อินเดีย (FPI Auto Parts อินเดีย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2566

| 185 view

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เดินทางไปยังบริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี อินเดีย (FPI Auto Parts อินเดีย) ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐราชสถาน เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประกอบการของบริษัทฯ ในอินเดีย ในการนี้ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับธุรกิจในอินเดีย ได้ให้การต้อนรับและชมโรงงาน บริษัทฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี อินเดีย เป็นบริษัทชั้นนำสัญชาติไทยและหนึ่งในการลงทุนขนาดใหญ่ของไทยในอินเดีย เข้ามาประกอบธุรกิจในอินเดียได้ 6 ปีแล้ว โดยผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำจากพลาสติกทั้งหมด แบบ One Stop Service ตั้งแต่การขึ้นรูปพิมพ์ไปจนถึงกระบวนการพ่นสี เพื่อส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ในอินเดีย โดยในปัจจุบันเริ่มเป็นที่ยอมรับในบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในอินเดียถึงคุณภาพที่ไปไกลกว่าราคาขาย แสดงให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมในอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ