เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่รัฐราชสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่รัฐราชสถาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ย. 2565

| 182 view

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวภัทรัตน์ หงส์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ร่วมเดินทางกับคณะจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC นำโดยนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการบริษัท ไปยังโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Avaada ที่เมือง Bikaner รัฐราชสถาน ซึ่งถือเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 10,373 ไร่ เส้นรอบวงกว่า 99 กิโลเมตร โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เต็มกำลังกว่า 1,246 เมกะวัตต์ ให้กับโครงข่ายกระแสไฟฟ้าของอินเดีย สามารถส่งกระแสไฟฟ้าให้กับหลายรัฐในอินเดียไม่เพียงแต่ราชสถานและรัฐใกล้เคียง ได้แก่ หรยาณา และมหาราษฏระ แต่รวมถึงรัฐที่อยู่ห่างออกไป เช่น เตลังคานา และทมิฬนาฑูด้วย

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ สามารถสำเร็จได้โดยการลงทุนของบริษัท GPSC โดยได้เข้าซื้อหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 41.6 ของมูลค่าบริษัทของ Avaada ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1.282 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการลงทุนของไทยที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียในปัจจุบัน การลงทุนของบริษัท GPSC ในครั้งนี้ เป็นการช่วยส่งเสริมให้อินเดียมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสอดคล้องกับการลงทุนเป้าหมายของนายกรัฐมนตรีอินเดีย ที่มุ่งหวังให้อินเดียสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้เป็นจำนวน 500 กิกะวัตต์ ภายในปี ค.ศ. 2030

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ