เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยือนรัฐเตลังคานา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยือนรัฐเตลังคานา

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 91 view

เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2567 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้นำทีมประเทศไทยในอินเดีย ซึ่งประกอบด้วยกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมืองมุมไบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนรัฐเตลังคานา เพื่อหารือเรื่องโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับอินเดีย

คณะได้เข้าพบหารือกับนาย Jayesh Ranjan (Principal Secretary) กรมอุตสาหกรรม การค้า และเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐเตลังคานา เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับรัฐฉบับแรกที่กระทรวงพาณิชย์ของไทยและรัฐบาลเตลังคานาได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565

ระหว่างการเยือน เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตและพบหารือกับผู้บริหารบริษัทยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีชีวภาพรายใหญ่ของรัฐเตลังคานาหลายราย ได้แก่ Dr. Reddy’s Laboratories Hetero Drugs Bharat Biotech Biological E. และ Polmon รวมถึง Pharmaceuticals Export Promotion Council เพื่อเชิญชวนให้บริษัทดังกล่าวขยายการลงทุนและฐานการผลิตไปยังประเทศไทย โดยใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งหารือถึงโอกาสของบริษัทดังกล่าวในการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพและวัคซีนในเชิงวิชาการอีกด้วย นอกจากนี้ คณะยังได้พบหารือกับบริษัท Cyient ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย

เตลังคานาเป็นรัฐที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นที่ตั้งของบริษัทยาและเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ของอินเดียจำนวนมาก รวมถึงเป็นแหล่งรวมบริษัทไอทีและดิจิทัลระดับโลกหลายราย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ