เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วม Installation Ceremony of SGCCI ครั้งที่ 84

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วม Installation Ceremony of SGCCI ครั้งที่ 84

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2567

| 245 view

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมงาน Installation Ceremony of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry (SGCCI) ครั้งที่ 84 ณ เมืองสุรัต รัฐคุชราต พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ เมืองมุมไบ ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ตามคำเชิญของ SGCCI โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีต่อประธานและรองประธาน SGCCI วาระปี ค.ศ. 2024 - 2025 และได้กล่าวต่อสมาชิกหอการค้าที่เข้าร่วมมากว่า 300 คน เกี่ยวกับโอกาสการขยายตลาดสินค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมืองสุรัต นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทย ณ เมืองมุมไบ ได้บรรยายและนำเสนอข้อมูลภาพรวมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับอินเดีย รวมถึงโอกาส ศักยภาพ และโอกาสการขยายการค้าระหว่างไทยกับสุรัต ซึ่งมีภาคเอกชน นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 90 คน  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ