เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และคณะ ได้เดินทางเยือนเมืองมุมไบและเมืองปูเณ่ รัฐมหาราษฏระ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐมหาราษฏระ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และคณะ ได้เดินทางเยือนเมืองมุมไบและเมืองปูเณ่ รัฐมหาราษฏระ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐมหาราษฏระ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 589 view

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และคณะ ได้เดินทางเยือนเมืองมุมไบและเมืองปูเณ่ รัฐมหาราษฏระ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐมหาราษฏระ และแสวงหาลู่ทางการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเวชภัณฑ์และวัคซีน

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย ณ เมืองมุมไบร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และหน่วยงานไทยที่ตั้งอยู่ที่เมืองมุมไบ เพื่อหารือและร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียอย่างเป็นเอกภาพและบูรณาการ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับผู้แทนบริษัทสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย (Serum Institute of India – SII) เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวัคซีนและการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 และพบกับผู้บริหารบริษัท Tata Consultancy Services ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รวมถึงได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับภาคเอกชนชั้นนำที่เป็นคนรุ่นใหม่ของอินเดียที่มีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ