เอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน Global Buddhist Summit ครั้งที่ 1

เอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน Global Buddhist Summit ครั้งที่ 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2566

| 238 view

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมงาน Global Buddhist Summit ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย International Buddhist Confederation และมีนาย Narendra Modi นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ