เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน India Showcase 2023 จัดโดย Dusit Hotels and Resorts

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน India Showcase 2023 จัดโดย Dusit Hotels and Resorts

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2566

| 247 view

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงส์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เข้าร่วมงาน India Showcase 2023 จัดโดย Dusit Hotels and Resorts โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนฝ่ายขายของโรงแรมดุสิตจากประเทศต่าง ๆ (ไทย เนปาล มัลดีฟส์และยูเออี) มาพบปะกับตัวแทนบริษัททัวร์ในเขตกรุงนิวเดลีและพันธมิตรทางธุรกิจ โดยในงาน นาย Nichlas John Maratos ตำแหน่ง Vice President – Commercial ซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพฯ ได้แจ้ง ออท.ฯ ว่าภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้เครือดุสิตจะกลับเข้ามาประกอบธุรกิจในอินเดีย โดยจะเปิดตัวโรงแรม 2 แห่ง คือ (1) Dusit Princess Serviced Suites เมืองกัลกัตตา รัฐเบงกอลตะวันตก และ (2) DusitD2 Fagu เมืองชิมลา รัฐหิมาจัลประเทศ นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดตัวโรงแรมอีก 2 แห่งในอนาคต (คาดว่าในปี 2567) โดยเป็นการร่วมทุนกับภาคเอกชนอินเดีย

การกลับเข้ามาลงทุนในอินเดียของเครือดุสิต นอกจากจะสะท้อนศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินเดียแล้ว ยังสะท้อนความแน่นแฟ้นของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอินเดียอีกด้วย โดยเฉพาะในมิติเศรษฐกิจ-การลงทุนระหว่างกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ