โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565

โครงการกงสุลสัญจรที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

| 595 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการกงสุลสัญจรที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2565
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานกงสุลให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองกุสินาราและเมืองใกล้เคียง โดยมีผู้มารับบริการประมาณ 70 คน
.
โครงการกงสุลสัญจรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการงานกงสุลกับคนไทยที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากกรุงนิวเดลี และไม่สะดวกมารับบริการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ