โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2566

| 355 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2566

รายละเอียดตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ 6/2566 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

เอกสารประกอบ

Announcement_mobile_consular_service_Kushinagar_.pdf