โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองลัคเนา

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองลัคเนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ค. 2566

| 287 view

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดบริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2566 ที่เมืองลัคเนา รัฐอุตตรประเทศ แก่ผู้มีสัญชาติไทยในเมืองลัคเนาว์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริการ
1. รับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ปรึกษาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกงสุล

สถานที่ โรงแรม Taj Mahal, Lucknow
กำหนดการ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 15.00 น.

วิธีการรับบริการ ผู้ประสงค์ขอรับบริการให้ลงทะเบียนล่วงหน้าดังนี้
1. ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าที่ https://forms.gle/79m19GA5qz1GJRrm8
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งยืนยันการนัดหมายของท่านทางช่องทางการติดต่อ ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกับผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าและได้รับการยืนยันการนัดหมาย ตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบถูกต้องและครบถ้วนเป็นลำดับแรกก่อน หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ