โครงการแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

โครงการแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 พ.ย. 2566

| 216 view

เมื่อวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยได้เชิญผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากไทย จำนวน 5 คน ประกอบด้วยสมาชิกจากกลุ่ม Young Entrepreneur Chamber of Commerce ในสังกัดของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน และจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไทยกับเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มเย็นดี อีกจำนวน 3 คน โดยทั้งหมดมาจากภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เดินทางเยือนอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยรู้จักตลาดอินเดียได้มากขึ้น ได้มีโอกาสแสวงหาเครือข่ายกับภาคธุรกิจของอินเดียในสาขาอุตสาหกรรมเดียวกันและใกล้เคียง และเพื่อเข้าร่วมงาน World Food India 2023 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย จัดโดยกระทรวงการแปรรูปอาหารของอินเดีย และมีนายกรัฐมนตรีอินเดียเดินทางมาเปิดงาน

โดยในช่วงการเดินทางมาอินเดียในครั้งนี้ คณะฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ อาทิ (1) ได้เข้าพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนอยู่ในอินเดีย เพื่อให้ได้ทราบถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจในอินเดีย ประสบการณ์ในการเข้ามาลงทุนอย่างรอบด้าน ได้แก่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) อินเดีย ซึ่งลงทุนอยู่ในธุรกิจ co-working space ในกรุงนิวเดลี ร้านกาแฟ Savorworks Coffee & Chocolate Atelier ซึ่งเป็นร้านกาแฟในรูปแบบ Bangkok Café ที่มีชื่อเสียงในกรุงนิวเดลี บริษัท SCG International อินเดีย ซึ่งประกอบธุรกิจ trading สินค้าเพื่อการก่อสร้าง (2) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนในอินเดีย และรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงนิวเดลี เกี่ยวกับตลาดอินเดียในภาพรวมและโอกาสของสินค้าไทย (3) เข้าพบหารือกับผู้นำกลุ่มผู้นำรุ่นเยาว์ของ Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry – FICCI ซึ่งเป็นหนึ่งในสภาหอการค้าชั้นนำของอินเดีย เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือกับกลุ่ม YEC ของสภาหอการค้าไทย และ (4) เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท Minus Thirty ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไอซครีมสัญชาติอินเดีย ที่ส่งขายยังซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของอินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ