สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ม.ค. 2567

| 437 view

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี โดยมี น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน และมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย จำนวน 4 ราย ได้แก่ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ชั้นตรามหาวชิรมงกุฎ นายธีรภัทร มงคลนาวิน อัครราชทูต ชั้นตราประถมาภรณ์ช้างเผือก น.อ. จักริน ขาวรัตน์ ร.น. ผู้ช่วยทูตทหารเรือ/รษก. ผู้ช่วยทูตทหาร ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฏไทย และ น.อ. มนู ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ/รษก. รองผู้ช่วยทูตทหาร ชั้นตราประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในโอกาสนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ