การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย Namaste Thailand Quiz 2023

การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย Namaste Thailand Quiz 2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2566

| 426 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดโครงการการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย Namaste Thailand Quiz 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 6 กันยายน 2566 โดยได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการด้วยการแข่งขันตอบคำถามระหว่างนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลายในกรุงนิวเดลีและรัฐข้างเคียง ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนเข้าร่วม 240 คน จาก 63 โรงเรียน และมี 6 ทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย

นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรมถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะมีบทบาทนำในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมซึ่งทั้งสองประเทศมีความเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ

กิจกรรมหลักของโครงการนี้ คือการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 6 กันยายน 2566 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้คัดเลือกคำถามจำนวน 36 ข้อ เกี่ยวกับแง่มุมต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิ อาหาร วัฒนธรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และผู้คน ให้ผู้เข้าร่วมได้แข่งขันตอบคำถามผ่านช่องทางเพจ Namaste Thailand นอกจากนี้ ยังจัดการแข่งขันรอบพิเศษภายใต้ชื่อ Mera Thailand เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับโจทย์หรือภาพเกี่ยวกับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ กำหนดขึ้น โดยตลอดโครงการฯ มียอดผู้เข้าดูกิจกรรมทาง Facebook และ Instagram ประมาณ 120,000 คน จาก 125 เมืองทั่วอินเดีย

การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับประทศไทยถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมมิตรภาพระหว่างไทยกับอินเดีย และเป็นโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ของอินเดียได้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและรู้จักประเทศไทยมากขึ้นผ่านกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ