นิทรรศการ The Indo-Siam Connect: Tracing the Indian Heritage in Thai Art and Living Traditions

นิทรรศการ The Indo-Siam Connect: Tracing the Indian Heritage in Thai Art and Living Traditions

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ต.ค. 2566

| 327 view

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายธีรภัทร มงคลนาวิน อัครราชทูต เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ The Indo-Siam Connect: Tracing the Indian Heritage in Thai Art and Living Traditions ณ พิพิธภัณฑ์พิหาร เมืองปัฏนา รัฐพิหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย กรุงนิวเดลี และพิพิธภัณฑ์พิหาร โดยมี Dr. B.R. Mani อธิบดีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย และ Shri Anjani Kumar Singh อธิบดีพิพิธภัณฑ์พิหาร เข้าร่วมเปิดงานด้วย

นิทรรศการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดียตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคสมัยใหม่ ผ่านการจัดแสดงวัตถุโบราณ และศิลปวัตถุต่าง ๆ ตามลำดับเวลาของการติดต่อกันของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนบอร์ดนิทรรศการซึ่งนำเสนอข้อมูลร่องรอยอารยธรรมอินเดียในไทย แบบจำลองวัตถุโบราณ หัวโขน และเครื่องดนตรีไทย เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการนี้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงนิวเดลี ซึ่งได้เคยร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อเดียวกันนี้ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2566

นิทรรศการ The Indo-Siam Connect: Tracing the Indian Heritage in Thai Art and Living Traditions จะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พิหาร จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ