ข่าวกิจกรรม

ขอศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ

15 ก.พ. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Indian@2030: Third Largest Economy in the World

30 ม.ค. 2567

สาส์นปีใหม่จากเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

23 ม.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

18 ม.ค. 2567

การทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดโภคัลพุทธวิหาร

2 ม.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมชมการแสดงของคณะละครมรดกใหม่

18 ธ.ค. 2566

การจัดงานเลี้ยงรับรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

7 ธ.ค. 2566

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Whizdom Club สาขาที่ 2

4 ธ.ค. 2566

76th Constitution Day ขององค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization – AALCO)

17 พ.ย. 2566