ข่าวกิจกรรม

โครงการบรรพชาสามเณรอินเดียภาคฤดูร้อน

7 พ.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567

3 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยือนรัฐเตลังคานา

30 เม.ย. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567) (5th Namaste Thailand Festival 2024 EP.2) เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567

8 เม.ย. 2567

ปตท.สผ. เข้าเยี่่่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

2 เม.ย. 2567

เอกอัครราชทูตอุซเบกิสถานเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

29 มี.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีการรับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันธาตุ

28 มี.ค. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พบหารือกับเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดีย

18 มี.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567) เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567

5 มี.ค. 2567