ข่าวกิจกรรม

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

2 มิ.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1 มิ.ย. 2566

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับพระสงฆ์และสามเณรจากวัดโภคัลพุทธวิหาร

1 มิ.ย. 2566

การขอรับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Phuket Expo 2028

10 พ.ค. 2566

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

3 พ.ค. 2566

การลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

1 พ.ค. 2566

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สอท. ณ กรุงนิวเดลี วันที่ 30 เมษายน 2566

27 เม.ย. 2566

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน India Showcase 2023 จัดโดย Dusit Hotels and Resorts

19 เม.ย. 2566

เอกอัคราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงาน Global Buddhist Summit ครั้งที่ 1

20 เม.ย. 2566