ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดงาน Amazing Thailand Fest 2022

25 พ.ย. 2565

การบรรยายในหัวข้อ "Indian Heritage in Thai Civilisation, Arts and Architecture"

18 พ.ย. 2565

พิธีปิดการประชุมประจำปีคณบดีและผู้อำนวยการวิทยาลัยการทูตและสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 48

17 พ.ย. 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

16 พ.ย. 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ต้อนรับคณะสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

14 พ.ย. 2565

เทศกาลลอยกระทง ณ กรุงนิวเดลี

10 พ.ย. 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เยี่ยมชมโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่รัฐราชสถาน

1 พ.ย. 2565

งานเสวนา "Act East to Indo Pacific : Role of North-east Indian states in Connecting the Connectivities"

31 ต.ค. 2565

งานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจด้่านการสร้่างอาณาจักรดิจิทัลโลกเสมือนระดับโลก

29 ต.ค. 2565