ข่าวกิจกรรม

เอกอัครราชทูตอุซเบกิสถานเข้าเยี่ยมคารวะและพบหารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

29 มี.ค. 2567

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีการรับพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันธาตุ

28 มี.ค. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พบหารือกับเอกอัครราชทูตจอร์เจียประจำสาธารณรัฐอินเดีย

18 มี.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 5 (ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567) เมื่อวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567

5 มี.ค. 2567

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงานพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2024

5 มี.ค. 2567

ขอศาสนิกชนกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคัลลานะ

15 ก.พ. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ Indian@2030: Third Largest Economy in the World

30 ม.ค. 2567

สาส์นปีใหม่จากเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

23 ม.ค. 2567

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และ 2566

18 ม.ค. 2567