วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,151 view

คำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน

หากเกิดกรณีฉุกเฉินขณะที่ท่านอยู่ในอินเดีย สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ โดยขอให้ตรวจสอบรัฐที่อยู่ของท่านและติดต่อสำนักงานที่มีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ที่ท่านอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐอัสสัม รัฐหรยาณา รัฐหิมาจัลประเทศ รัฐมณีปุระ รัฐเมฆาลัย รัฐมิโซรัม รัฐนากาแลนด์ รัฐปัญจาบ รัฐราชสถาน รัฐสิกขิม รัฐตริปุระ รัฐอุตตรประเทศ รัฐอุตตราขัณฑ์ เขตปกครองพิเศษต่าง ๆ (ยกเว้นหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์)

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

รัฐพิหาร รัฐโอดิศา รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐฌารขันฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

รัฐทมิฬนาฑู รัฐกรณาฎกะ รัฐอานธรประเทศ รัฐเกรละ รัฐเตลังคานา ดินแดนสหภาพปูดูเชร์รี่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ รัฐกัว

 

หากท่านอาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีฉุกเฉินได้ที่ +๙๑ ๙๕๙๙๓ ๒๑๔๘๔