สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
Royal Thai Embassy in New Delhi

ที่อยู่ : 56-N Nyaya Marg Chanakyapuri New Delhi 110021
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 10:00 - 17:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเลขฉุกเฉินสำหรับชาวไทย +๙๑ ๙๕๙๙๓ ๒๑๔๘๔
หมายเลขโทรศัพท์ +911124197200

thaiembassy.del@mfa.mail.go.th
consular.del@gmail.com