ประกาศ

รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 11 พ.ย. 2567

9 พ.ค. 2567

การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Officer) ประจำศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทย-อินเดีย (thaiindia.net) (ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

29 ก.ย. 2566

การจ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

การจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 คัน (เพื่อทดแทนคันเดิม) ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HYBRID S. AERO TYPE ขนาดเครื่องยนต์ 2.5 L (2,493 ซีซี)

14 ก.ย. 2566

การจัดจ้างบริษัทเพื่อจัดทำคลิปวีดิโอทำอาหารไทยภายใต้โครงการส่งเสริมอาหารไทยในอินเดียผ่านสื่อชั้นนำ

13 ก.ย. 2566

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯรวมถึงงานดูแลรักษาอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบ ออท.ฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566