วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2566

| 1,125 view

แบบฟอร์มลงทะเบียน คลิกที่นี่

ลงทะเบียนคนไทยที่พำนักในเขตอาณาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้แก่

 • กรุงนิวเดลี (Delhi NCR)
 • รัฐอรุณาจัลประเทศ (Arunachal Pradesh)
 • รัฐอัสสัม (Assam)
 • รัฐหริยาณา (Haryana)
 • รัฐหิมาจัลประเทศ (Himachal Pradesh)
 • รัฐมณีปุระ (Manipur)
 • รัฐเมฆาลัย (Meghalaya)
 • รัฐมิโซรัม (Mizoram)
 • รัฐนากาแลนด์ (Nagaland)
 • รัฐปัญจาบ (Punjab)
 • รัฐราชาสถาน (Rajasthan)
 • รัฐสิกขิม (Sikkim )
 • รัฐตริปุระ (Tripura)
 • รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh)
 • รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) +
 • เขตปกครองพิเศษต่าง ๆ ยกเว้นหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ (Union Territories, e.g, Jammu and Kasmir, Ladakh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Lakshadweep, Puducherry)
หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ