1. ก่อนการเดินทาง

- ลงทะเบียนทางเว็ปไซต์ http://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration พร้อมทั้งแนบผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง

- ผู้เดินทางจะต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการกักตัวหรือสังเกตอาการ

- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Aarogya Setu

  1. เมื่อเดินทางถึงอินเดีย

- ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยสามารถเดินทางไปยังบ้านพักและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

- ผู้โดยสารจำนวนร้อยละ 2 ของเที่ยวบินจะถูกสุ่มเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผู้โดยสารเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ

- หากผู้ที่เข้ารับการกักตัวที่บ้านพักหรืออยู่ระหว่างการสังเกตอาการมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดโควิด-19 หรือตรวจพบว่าติดโควิด-19 จะต้องทำการแยกตัวและรายงานการติดโควิด-19 กับศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน หรือติดต่อหมายเลข 1075 หรือหมายเลข helpline ของรัฐ

ทั้งนี้ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับการยกเว้นการตรวจโควิด-19 ก่อนและหลังเดินทางถึงอินเดีย อย่างไรก็ดี
หากในขณะเดินทางถึงอินเดียหรือระหว่างการกักตัวที่บ้านพักพบว่ามีอาการที่บ่งชี้ว่าติดโควิด-19 จะต้องเข้ารับ
การตรวจโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการต่อไป

* * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

4 มกราคม 2565