วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 4,975 view

แนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐอินเดียในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

1. ก่อนการเดินทาง
1.1 ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง 14 วันก่อนที่จะเดินทางเข้าอินเดีย นอกจากนี้ จะต้องทำการยินยอมว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง มิเช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีทางอาญา
1.2 ในการลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ผู้เดินทางจะต้องแนบผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบครบโดส


2. เมื่อเดินทางถึงอินเดีย

- ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยสามารถเดินทางไปยังบ้านพักและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ต้องกักตัว
- ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึง ผู้โดยสารจำนวนร้อยละ 2 ของเที่ยวบินจะถูกสุ่มเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยเมื่อได้รับการเก็บตัวอย่างแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางออกจากสนามบินได้ และหากผลตรวจเป็นบวก จะต้องทำการรักษา/กักตัวตามมาตรการต่อไป
- หากระหว่างการสังเกตอาการมีอาการที่บ่งชี้ว่าติดโควิด-19 จะต้องทำการแยกตัวและรายงานการติดโควิด-19 กับศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน หรือติดต่อหมายเลข 1075 หรือหมายเลข helpline ของรัฐ  

 

* * * * *

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

14 กุมภาพันธ์ 2565