คำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน

หากเกิดกรณีฉุกเฉินขณะที่ท่านอยู่ในอินเดีย ขอให้ตรวจสอบรัฐที่อยู่ของท่านและติดต่อสำนักงานที่มีเขตอาณาครอบคลุมพื้นที่ที่ท่านอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐอัสสัม รัฐหรยาณา รัฐหิมาจัลประเทศ รัฐมณีปุระ รัฐเมฆาลัย รัฐมิโซรัม รัฐนากาแลนด์ รัฐปัญจาบ รัฐราชสถาน รัฐสิกขิม รัฐตริปุระ รัฐอุตตรประเทศ รัฐอุตตราขัณฑ์ เขตปกครองพิเศษต่าง ๆ (ยกเว้นหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์)

สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ในกรณีฉุกเฉินได้ที่ +๙๑ ๙๕๙๙๓ ๒๑๔๘๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา

รัฐพิหาร รัฐโอดิศา รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐฌารขันฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน

รัฐทมิฬนาฑู รัฐกรณาฎกะ รัฐอานธรประเทศ รัฐเกรละ รัฐเตลังคานา ดินแดนสหภาพปูดูเชร์รี่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ รัฐกัว

 

ข้อมูลหมายเลขฉุกเฉิน (Hotlines) สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ (คลิกที่นี่)