ขอเชิญเสนอชื่อสำหรับ “การทูตสาธารณะ (The Thailand’s Public Diplomacy Award)” ประจำปี ๒๕๖๗

ขอเชิญเสนอชื่อสำหรับ “การทูตสาธารณะ (The Thailand’s Public Diplomacy Award)” ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2567

| 351 view
กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อ 'บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรทั่วไป' ที่ดำเนินกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทย ผ่านการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ ด้านมนุษยธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านกีฬา ด้านนวัตกรรม เป็นต้น โดยไม่จำกัดอาชีพ ศาสนาหรือสัญชาติ เพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑-๓ รางวัล

ผู้เสนอชื่อสามารถเสนอชื่อของ ตนเอง หรือ บุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ได้ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

หากเสนอชื่อผู้อื่น ผู้ที่เสนอชื่อต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถูกเสนอชื่อแล้วเท่านั้น

ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล (trophy) การจารึกชื่อถาวรบนถ้วยรางวัล “Goodwill” และบนแผ่นป้ายเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัลจะประกาศพร้อมกันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ “รางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗” เพื่อเป็นเกียรติและสนับสนุนให้ผู้คนเหล่านั้นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในไทยและเวทีระดับโลก
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มการเสนอชื่อ (ภาษาไทย) โปรดคลิก https://bit.ly/3LKLkTH
 
 
442467765_843375584487671_7579264285315132159_n 442476486_843375571154339_5053677373225148737_n