พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

พิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 479 view

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมหัวหน้าส่วน ราชการทีมประเทศไทยและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพร

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือทางออนไลน์ ได้ที่ https://www.mfa.go.th/th/publicform-form/the-coronation-day-signing

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ