การขอรับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Phuket Expo 2028

การขอรับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Phuket Expo 2028

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 35 view

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่มีถิ่นพำนักในอินเดียเพื่อส่งเสริมและขอรับการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 ที่ จ. ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นวาระหลักของรัฐบาลไทย

ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมงานเพื่อผลักดันการขอรับการสนับสนุนวาระดังกล่าวอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ