ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 263 view

เอกสารประกอบ

ดูแล_รปภ.pdf