นิทรรศการภาพวาดร่วมสมัยไทย - อินเดีย เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

นิทรรศการภาพวาดร่วมสมัยไทย - อินเดีย เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย
66 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งอินเดีย (Indian Council for Cultural Relations – ICCR) ได้จัดนิทรรศการภาพวาดร่วมสมัยไทย – อินเดีย ในหัวข้อ “75th Anniversary: A Portrait of Indo – Thai Friendship” ที่ Lalit Kala Akademi กรุงนิวเดลี ระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2565 โดยได้มีพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ซึ่งนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และนาย Kumar Tuhin อธิบดี ICCR เป็นประธานร่วม และมีคณะทูตานุทูตต่างประเทศในกรุงนิวเดลี ศิลปินแขนงต่าง ๆ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานประมาณ 100 คน

ในงานนิทรรศการดังกล่าวมีการจัดแสดงภาพวาดจำนวน 75 ผลงานจากทั้งศิลปินของไทยและอินเดีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนภาพวาดจากศูนย์ศิลป์สิรินธร จำนวน 50 ภาพ และ ICCR จัดผลงานของศิลปินอินเดียจำนวน 20 ภาพ เข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว ผู้แทนศิลปินไทยที่ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่   ดร.สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร นายศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ ปี 2560 ผศ.ดร.อภิชาติ       พลประเสริฐ ศิลปินและอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายสุริยา คูณสวัสดิกูล ศิลปิน ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่นำเสนอความสัมพันธ์ ไทย-อินเดีย อีกมิติหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีเอกลักษณ์ ความเหมือนและความแตกต่างของทั้งสองประเทศผ่านงานศิลปะร่วมสมัย และเป็นโอกาสอันดีที่ศิลปินของไทยและอินเดียได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะในแต่ละแขนงอีกด้วย

การจัดนิทรรศการภาพวาดร่วมสมัยไทย - อินเดีย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นร่วมกับฝ่ายอินเดียในโอกาสการฉลองครบรอบ 75 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย เพื่อมุ่งกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและเพิ่มพูนความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนสองฝ่าย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ