กิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยในเขตอินเดียตอนเหนือ

กิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยในเขตอินเดียตอนเหนือ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ก.ย. 2566

| 324 view

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาไทยที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตอินเดียตอนเหนือ โดยเอกอัครราชทูตภัทรัตน์ หงษ์ทอง ได้กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในอินเดียแก่นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเดลี มหาวิทยาลัยยาวาฮาร์ลาล เนห์รู มหาวิทยาลัยอาลิการ์มุสลิม มหาวิทยาลัยลัคเนา และดารุลอูลุม นัดวาตุ้ล อุลามา

ในงานนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญวิทยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมบรรยายและเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนและการทำงาน ได้แก่ คุณปวีนา วิทยาเสถียร ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วน เซเวอร์เวิร์ค เจลาโต แอนด์ คอฟฟี่โรสเตอร์ (Savorworks) คุณพหล เฉลยกิตติ ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ Global Power Synergy Public Company และคุณชญานินญ์ ศรีวิเศษ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งนักศึกษาได้รับฟังประสบการณ์ของวิทยากรในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต และการรับมือกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่าง ๆ

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้รับเกียรติจากฝ่าย Workforce Planning & Talent Acquisition ของบริษัท SCG ได้แก่ คุณวงศกร ชัยรัตนะถาวร Manager และคุณวีระพนธ์ เพลียสันเทียะ Assistant Manager รวมทั้งคุณวรวุฒิ พันธุ์วรวัฒน์ Managing Director จาก SCG International India เข้าร่วมแนะนำข้อมูลของบริษัท ทุนการศึกษา และโอกาสในการร่วมงานกับ SCG ให้แก่นักศึกษา รวมถึงยังได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครงานอีกด้วย และในช่วงบ่าย SCG และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดกิจกกรรม team building ให้แก่นักศึกษาเพื่อสร้างความสนิทสนม สร้างเครือข่าย ฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ และระดมสมองเพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากนักศึกษาจะได้รับฟังข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ ของวิทยากร เพื่อนำไปเป็นตัวอย่างในการประกอบการตัดสินใจทั้งด้านการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต นักศึกษายังได้ทำความรู้จักและสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ ในระหว่างเพื่อนที่ศึกษาต่างมหาวิทยาลัยอีกต้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ