การจัดงาน Thailand Education Fair 2023 ครั้งแรกในกรุงนิวเดลี

การจัดงาน Thailand Education Fair 2023 ครั้งแรกในกรุงนิวเดลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2566

| 389 view

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand Education Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ Association of Indian Universities (AIU) และถือเป็นการจัดงานด้านการศึกษาครั้งแรกของไทยในอินเดีย เพื่อสร้างโอกาสและขยายธุรกิจบริการการศึกษาของไทย และเสริมสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาของอินเดีย และผู้ที่สนใจศึกษาต่อในต่างประเทศ

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียที่ขยายขอบเขตจากด้านวัฒนธรรมสู่ความร่วมมือด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะภาคการค้าและการลงทุน สำหรับด้านการศึกษา ประเทศไทยหวังว่าชาวอินเดียจะให้ความสนใจเลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการศึกษา และประเทศไทยมีหลักสูตรที่หลายหลายและสามารถรองรับนักศึกษาต่างชาติ อาทิ การโรงแรม สังคมศาสตร์ การแพทย์ การบิน เป็นต้น นอกจากนี้ การศึกษาในต่างประเทศจึงจะเป็นลู่ทางที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความหลากหลายและสอดรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดีย ซึ่งการศึกษาในประเทศไทยถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ดังกล่าว และมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากสำหรับนักศึกษาอินเดีย

ภายหลังพิธีเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ดร. สมศักดิ์ รุ่งเรือง ประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ ดร. Pankaj Mittal เลขาธิการ Association of Indian Universities

Thailand Education Fair 2023 มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทยเข้าร่วม 10 ราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ธเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ