2,047 view
เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 2565 ดิฉัน พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งในอินเดีย ตลอดจนทีมประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยทุกท่านที่พำนักอยู่ในอินเดีย
.
วันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา ได้ครบรอบ 1 ปีที่ดิฉันได้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอินเดียมาอย่างต่อเนื่อง แต่ดิฉันและทีมงานสถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ และทีมประเทศไทย ก็ได้เดินหน้าอย่างเต็มความสามารถในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในหลายมิติ ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยในอินเดียและงานด้านศาสนกิจ ดิฉันขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยในอินเดียที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกำลงใจอย่างดียิ่งสำหรับพวกเราทุกคนให้มีแรงที่จะปฏิบัติงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียอย่างเข้มแข็งต่อไป
.
ปีนี้ถือเป็นปีที่พิเศษอย่างมากสำหรับไทยและอินเดีย เนื่องจากเป็นปีที่ครบรอบ 75 ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ ซึ่งตรงกับการได้รับเอกราชของอินเดียครบรอบ 75 ปีเช่นกัน สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่มีแผนที่จะจัดกิจกรรมหลายด้านเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งมีแผนจัดกิจกรรมให้แก่พี่น้องชาวไทยหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีและจะได้มีโอกาสพบปะกับทุกท่านบ่อยครั้งขึ้น และขอให้ทุกท่านตระหนักเสมอว่า สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทุกท่านในอินเดีย
.
ขณะนี้ แม้ว่าสถานการณ์การระบาด COVID-19 ในอินเดียจะดีขึ้นมากแล้ว แต่ดิฉันก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรง ไม่ประมาท การ์ดไม่ตกในการป้องกันตนเองจาก COVID-19 แล้วพบกันใหม่ สวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะ

 

*****

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
13 เมษายน 2565